Get Adobe Flash player

Bydło | Owce | Kozy
Zgodnie z art. 85, ust. 1, pkt. 2b Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 69, poz 625 z późn. zm.)
kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii
o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W CHODZIEŻY

z dnia 13 marca 2020 R.

Szanowni Państwo. Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, zwracam się z apelem, aby ograniczyć bezpośrednie wizyty w Inspektoracie w Chodzieży. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. urzędu w miarę możliwości załatwiali za pośrednictwem skrzynki e –PUAP, poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne pod adresem: http://piw-chodziez.pl oraz dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Profil zaufany e-Puap można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.